Dokumenty

 

Výplatní a výpovědní formuláře pro PP

Výpověď a žádost o převod prostředků do penzijní společnosti

Pokud jste účastníkem penzijního připojištění u jiné penzijní společnosti a přejete si vámi naspořené prostředky převést do NN Penzijní společnosti, a.s., stačí vyplnit tento formulář a o převod Vaší smlouvy k nám se už postaráme my.

Žádost o zrušení výpovědi

Pokud jste podali NN Penzijní společnosti, a.s., výpověď své smlouvy, následně jste si to rozmysleli a chcete pokračovat ve spoření u nás, zašlete tento formulář vyplněný do sídla NN Penzijní společnosti, a.s.

Kontrola účastníka

Pokud hodnota Vámi zaslaných účastnických příspěvků přesáhne 1 000 eur za kalendářní rok nebo 2 500 EUR jako jednorázový vklad, budete vyzváni k doložení informací o zdroji svých příjmů. Za tím účelem použijte tento formulář.

Žádost o výplatu dávky z penzijního připojištění

Doplnění identifikace

Pro vyplacení naspořených prostředků je nutné, aby byl účastník nejprve “identifikován”. Svou identifikaci prosím doložte prostřednictvím tohoto formuláře.

Výplata dávky z penzijního připojištění oprávněné osobě nebo dědici (po úmrtí klienta)

Tento formulář je určen pro případ úmrtí účastníka doplňkového penzijního spoření, kdy určené osoby nebo dědicové žádají o výplatu prostředků ze smlouvy zemřelého klienta.

Výplata doživotní penze dle penzijního plánu č. 4

Pokud jste dosáhli nároku na výplatu dávky ze smlouvy o penzijním připojištění, dosud jste spořili dle penzijního plánu č.4 a máte zájem o výplatu doživotní penze, vyplňte prosím tento formulář.

Archiv

Výplata doživotní penze dle penzijního plánu č. 3

Pokud jste dosáhli nároku na výplatu dávky ze smlouvy o penzijním připojištění, dosud jste spořili dle penzijního plánu č.3 a máte zájem o výplatu doživotní penze, vyplňte prosím tento formulář.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Identifikačný kód

INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0204120053

Stav ku dňu

30.06.2015

prírastky úbytky prírastky úbytky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 452 285 511 1 869 583 1 321 131 548 10 27 10

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

421/2/2066 8560

Názov dôchodkového fondu

Alexandra Kozlová

421/2/2066 8560

Alexandra Kozlová

VZOR

ženymuži

Počet sporiteľov

spolu

Objem príspevkov

v eurách spolu úmrtia

Zmena stavov sporiteľov

pasívny

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Objem penále v 

eurách spolu

Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu

medzi DF vrámci DSS

aktívny

z DSS do inej DSS