Zprávy o hospodaření

Penzijní společnost a zprávy o hospodaření

 
NN Penzijní společnost, a.s.

IČ: 63078074
Sídlo - Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019

Zakladatel a akcionář:
NN Continental Europe Holding B. V.,
2595AS s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

Statutární orgány NN Penzijní společnosti

Představenstvo:
Předseda představenstva: Maurick Schellekens
Členové představenstva: Kateřina Štěrbová, Martin Hargaš, Mark Vermeule, Roman Truhlář

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:
Členové dozorčí rady: Attila Bosnyák, Guus Schoorlemmer, Christopher Hibbert

Výbor pro audit:
Předseda výboru pro audit: Attila Bosnyák
Členové výboru pro audit: Chris Hibbert, Guus Schoorlemmer

 
Zprávy o hospodaření NN Penzijní společnosti

Rok 2021

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti

Rok 2020

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti

NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2020

Pololetní zpráva NN Penzijní společnosti k 30.6.2020 obsahuje zároveň i pololetní zprávy jednotlivých fondů k tomuto datu.

 

Rok 2019

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2019

NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2019

Pololetní zpráva NN Penzijní společnosti k 30.6.2019 obsahuje zároveň i pololetní zprávy jednotlivých fondů k tomuto datu.

 

Rok 2018

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2018

NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2018

Pololetní zpráva NN Penzijní společnosti k 30.6.2018 obsahuje zároveň i pololetní zprávy jednotlivých fondů k tomuto datu.

 

Rok 2017

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2017

NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2017

Pololetní zpráva NN Penzijní společnosti k 30.6.2017 obsahuje zároveň i pololetní zprávy jednotlivých fondů k tomuto datu.

 

Rok 2016

NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2016

Pololetní zpráva NN Penzijní společnosti k 30.6.2016 obsahuje zároveň i pololetní zprávy jednotlivých fondů k tomuto datu.

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2016

 

Rok 2015

NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva NN Penzijní společnosti k 30.6.2015 obsahuje zároveň i pololetní zprávy jednotlivých fondů k tomuto datu.

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2015

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva k mimořádným účetním závěrkám vybraných Fondů za rok 2015

 

Rok 2014

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2014

ING Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Transformovaný fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Povinný konzervativní fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Účastnický fond - Penze 2030, pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Účastnický fond - Penze 2040, pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Účastnický fond světových akcií, pololetní zpráva k 30. 6. 2014

 

Rok 2013

ING Penzijní společnost, a.s., výroční zpráva 2013

ING Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Transformovaný fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Povinný konzervativní fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Účastnický fond - Penze 2030, pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Účastnický fond - Penze 2040, pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Účastnický fond světových akcií, pololetní zpráva k 30. 6. 2013

 

Rok 2012

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2012

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2012

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2012

 

Rok 2011

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2011

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2011

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2011

 

Rok 2010

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2010

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2010

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2010

 

Rok 2009

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2009

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2009

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2009

 

Rok 2008

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2008

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2008

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2008

 

Rok 2007

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2007

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2007

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2007

 

Rok 2006

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2006

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2006

ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2006