Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

O Vyváženém účastnickém fondu

Vyvážený účastnický fond, dříve vystupující ještě pod názvem Spořicí účastnický fond nahradil dne 16. 2. 2015 dva naše původní účastnické fondy – Penze 2030Penze 2040, které tímto sloučením zanikly. Důvodem pro toto sloučení byla dlouhodobě nízká hodnota aktiv ve fondech Penze 2030 a Penze 2040, kvůli níž tyto fondy nemohly začít investovat dle své investiční strategie. Oba měly navíc podobné investiční zaměření a lišily se jen momentem (rokem), kdy se z těchto fondů měly stát plně konzervativní fondy.

Dne 22. 8. 2016  Česká národní banka schválila změnu Statutu Spořicího účastnického fondu, v jejímž rámci došlo s účinností od 1. 11. 2016 ke změně názvu tohoto fondu na Vyvážený účastnický fond. Spolu s názvem fondu se změnil také způsob jeho investování a investiční strategie. Díky tomu je nyní možné do akciové složky investovat až 40 % majetku fondu. Tato změna přináší účastníkům možnost dosáhnout v přiměřeném časovém horizontu potenciálně vyššího výnosu.

Detailní informace o Vyváženém účastnickém fondu a o způsobu investování najdete ve schváleném Statutu Vyváženého fondu zde, případně ve zkrácené formě v Klíčových informacích zde.

Vyvážený fond nabízí vhodnou alternativu pro účastníky, kteří hledají střední cestu mezi konzervativní a dynamickou strategií spoření. Investiční strategie Vyváženého fondu je založena na státních dluhopisech ČR a ostatních vyspělých evropských zemí a na důvěryhodných firemních dluhopisech, na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a v akciích. Rizikový profil tohoto fondu tak odpovídá představám účastníků, kteří očekávají relativně bezpečné zhodnocování investic a současně se chtějí podílet na dlouhodobém růstu akciových trhů.

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s., si za obhospodařování majetku ve Vyváženém účastnickém fondu účtuje od 1. 4. 2016 poplatek ve výši 0,8 %.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s., si za zhodnocení majetku ve Vyváženém účastnickém fondu účtuje poplatek ve výši 15 %.

Datum založení
4.11.2014
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,061000 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
684 645 150,6343
Aktuální hodnota
majetku fondu
726 399 011,66 Kč
Hodnoty
fondu k datu
03.08.2020

Rozložení portfolia
je aktuální k k 30.6.2020

Historický vývoj fondu

Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu

Proč by si Vyvážený fond vybral pan Rozvážný

Klient - Spořicí účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.
  • Do odchodu do důchodu má pan Rozvážný ještě relativně daleko, a proto si může dovolit krátkodobé výkyvy, u kterých je velká šance, že se v dlouhém horizontu obrátí v zisk.
  • Vůči riziku je pan Rozvážný z části odolný, avšak významnou ztrátu finančních prostředků by nesl těžce.
  • Za o něco vyšší avšak pořád snesitelné riziko si odnese vyšší výdělek.

Komentář k vývoji trhů

Komentář k vývoji trhů

Přejít na stránku
s komentářem

 

 

Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.