Vyvážený fond

(Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.)

Tento typ fondu je charakteristický rozdělením aktiv mezi dluhopisy a akcie v maximálním poměru 60:40.

Dluhopisová složka portfolia investuje do vybraných státních dluhopisů ČR a dalších vyspělých evropských zemí, firemních dluhopisů a termínovaných vkladů. Jde o stabilní část portfolia, jejíž cílem je tlumit negativní dopady případného kolísání akciové složky.

V akciové části portfolia se fond zaměřuje na strategické investice do klíčových firem z vyspělých zemí a rozvíjejících se trhů z celého světa.

Tento fond je vhodný pro ty, kteří nechtějí kombinovat různé strategie penzijních fondů, ale zároveň chtějí využít výhod investování do akcií i dluhopisů v rámci jednoho fondu.

Pro koho je fond vhodný?

Pro všechny, kteří se chtějí podílet na dlouhodobém růstu akciových trhů a zároveň snižovat riziko pomocí investic do dluhopisů v rámci jednoho fondu.

Jak je to s rizikem?

Jedná se o vyvážené investiční řešení, díky kterému nemusíte složitě nastavovat svou investiční strategii z jednotlivých penzijních fondů.

Jaké jsou hlavní výhody?

Nízké riziko potenciální ztráty.

Jaké zhodnocení můžu očekávat?

3 % p. a.*

*Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s., si za obhospodařování majetku ve Vyváženém účastnickém fondu účtuje od 1. 4. 2016 poplatek ve výši 0,8 %.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s., si za zhodnocení majetku ve Vyváženém účastnickém fondu účtuje poplatek ve výši 15 %.

Detailní informace o konzervativním fondu a o způsobu investování najdete ve statutuklíčových informacích.

Datum založení
4.11.2014
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,088500 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
815 199 443,1667
Aktuální hodnota
majetku fondu
887 333 187,35 Kč
Hodnoty
fondu k datu
17.01.2021

Rozložení portfolia
je aktuální k 31. 12. 2020

Historický vývoj fondu

Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu

Proč by si Vyvážený fond vybral pan Rozvážný

Klient - Spořicí účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.
  • Do odchodu do důchodu má pan Rozvážný ještě relativně daleko, a proto si může dovolit krátkodobé výkyvy, u kterých je velká šance, že se v dlouhém horizontu obrátí v zisk.
  • Vůči riziku je pan Rozvážný z části odolný, avšak významnou ztrátu finančních prostředků by nesl těžce.
  • Za o něco vyšší avšak pořád snesitelné riziko si odnese vyšší výdělek.

Komentář k vývoji trhů

Komentář k vývoji trhů

Přejít na stránku
s komentářem

 

 

Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.