Vyvážený fond

(Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.)

Tento typ fondu je charakteristický rozdělením aktiv mezi dluhopisy a akcie v maximálním poměru 60:40.

Dluhopisová složka portfolia investuje do vybraných státních dluhopisů ČR a dalších vyspělých evropských zemí, firemních dluhopisů a termínovaných vkladů. Jde o stabilní část portfolia, jejíž cílem je tlumit negativní dopady případného kolísání akciové složky.

V akciové části portfolia se fond zaměřuje na strategické investice do klíčových firem z vyspělých zemí a rozvíjejících se trhů z celého světa.

Tento fond je vhodný pro ty, kteří nechtějí kombinovat různé strategie penzijních fondů, ale zároveň chtějí využít výhod investování do akcií i dluhopisů v rámci jednoho fondu.

Pro koho je fond vhodný?

Pro všechny, kteří se chtějí podílet na dlouhodobém růstu akciových trhů a zároveň snižovat riziko pomocí investic do dluhopisů v rámci jednoho fondu.

Jak je to s rizikem?

Jedná se o vyvážené investiční řešení, díky kterému nemusíte složitě nastavovat svou investiční strategii z jednotlivých penzijních fondů.

Jaké jsou hlavní výhody?

Nízké riziko potenciální ztráty.

Jaké zhodnocení můžu očekávat?

3 % p. a.*

*Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s., si za obhospodařování majetku ve Vyváženém účastnickém fondu účtuje od 1. 4. 2016 poplatek ve výši 0,8 %.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s., si za zhodnocení majetku ve Vyváženém účastnickém fondu účtuje poplatek ve výši 15 %.

Tento Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti a/nebo nesleduje cíl udržitelných investic ve smyslu čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o  zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Více informací naleznete v Předsmluvních informacích nebo na www.nn.cz/sfdr.

Detailní informace o konzervativním fondu a o způsobu investování najdete ve statutuklíčových informacích.

Datum založení
4.11.2014
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,107500 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
908 296 834,3888
Aktuální hodnota
majetku fondu
1 005 928 030,05 Kč
Hodnoty
fondu k datu
19.04.2021

Rozložení portfolia
je aktuální k 31. 3. 2021

Historický vývoj fondu

Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu

Proč by si Vyvážený fond vybral pan Rozvážný

Klient - Spořicí účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.
  • Do odchodu do důchodu má pan Rozvážný ještě relativně daleko, a proto si může dovolit krátkodobé výkyvy, u kterých je velká šance, že se v dlouhém horizontu obrátí v zisk.
  • Vůči riziku je pan Rozvážný z části odolný, avšak významnou ztrátu finančních prostředků by nesl těžce.
  • Za o něco vyšší avšak pořád snesitelné riziko si odnese vyšší výdělek.

Komentář k vývoji trhů

Komentář k vývoji trhů

Přejít na stránku
s komentářem

 

 

Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.