Růstový fond

(Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.)

Jedná se o nejdynamičtější fond z naší nabídky, který investuje téměř 100 % svého majetku do akcií a obdobných instrumentů.

Investice se zaměřují na akcie vyspělých trhů západní Evropy a USA a na akcie rozvíjejících se trhů. Jsme například specialisty na region střední a východní Evropy.

Hlavním dlouhodobým cílem tohoto fondu je dosažení vysokého výnosu, který překoná nejen inflaci, ale i zhodnocení na dluhopisech či smíšených portfoliích. Je však třeba počítat s tím, že riziko kolísání hodnoty je poměrně vysoké. Toto riziko lze zmírnit díky pravidelnému spoření.

Z tohoto důvodu je fond vhodný pro ty, kteří chtějí spořit minimálně 10 let a chtějí maximalizovat zhodnocení na svém penzijním spoření.

Pro koho je fond vhodný?

Pro všechny, kteří chtějí dlouhodobě investovat, maximalizovat zhodnocení a nebojí se kolísání trhů.

Jak je to s rizikem?

Největším rizikem je vysoké kolísání hodnoty vaší investice.

Jaké jsou hlavní výhody?

Jeden z mála čistě akciových fondů na trhu vytváření finanční rezervy prostřednictvím doplňkového penzijního spoření.

Fond s nejvyšším potenciálem zhodnocení.

Jaké zhodnocení můžu očekávat?

6 % p. a.*

*Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s. si za obhospodařování majetku v růstovém fondu účtuje od 1. 4. 2016 poplatek ve výši 1,0 %.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s. si za zhodnocení majetku v růstovém fondu účtuje poplatek ve výši 15 %.

Tento Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti a/nebo nesleduje cíl udržitelných investic ve smyslu čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o  zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Více informací naleznete v Předsmluvních informacích nebo na www.nn.cz/sfdr.

Detailní informace o konzervativním fondu a o způsobu investování najdete ve statutuklíčových informacích.

Datum založení
24.3.2015
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,257400 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
756 360 019,7264
Aktuální hodnota
majetku fondu
951 075 777,71 Kč
Hodnoty
fondu k datu
19.04.2021

Rozložení portfolia
je aktuální k 31. 3. 2021

Historický vývoj fondu

Nově vytvořený Růstový fond navazuje na vývoj Akciového fondu, jehož výnos od založení činil 10,07 %. Výkonnost Růstového fondu je udávána od 19. 5. 2015, tedy prvního dne existence tohoto fondu, a neodráží předchozí zhodnocení případných investic v rámci Akciového fondu.

Vzhledem k tomu, že závěrečná hodnota penzijní jednotky v Akciovém fondu byla 1,1007 Kč, zatímco výchozí hodnota penzijní jednotky v Růstovém fondu k 19. 5. 2015 byla 1,0000 Kč, získali klienti při převodu investic z Akciového do Růstového fondu vyšší počet penzijních jednotek.

Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu

Proč si Růstový účastnický fond vybral pan Odvážný

Klient - Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.
  • Pan Odvážný má s investováním dostatečné zkušenosti a je odolný vůči riziku.
  • Umí pracovat s finančními prostředky a také umí pružně reagovat na různý vývoj trhů.
  • Je ochotný nést i krátkodobé ztráty za vidinou podstatně vyššího výdělku v dlouhodobém horizontu.
  • Případná ztráta finančních prostředků by ho nijak výrazně neovlivnila, neboť má bokem dostatečnou finanční rezervu pro nepříznivé situace.

Komentář k vývoji trhů

Komentář k vývoji trhů

Přejít na stránku
s komentářem

 

 

Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.