Konzervativní fond

(Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.)

Jedná se o fond, jehož investiční strategie je založená na bezpečném konzervativním investování do nástrojů dluhopisového a peněžního trhu.

Majetek fondu je uložen na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a v dluhových státních cenných papírech. Konzervativní investiční strategii odpovídá i míra očekávaného zhodnocení, která je ve srovnání s ostatními penzijními fondy nejnižší.

Tento fond je určen pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí především bezpečně uložit své peníze i za cenu velmi nízkého výnosu.

Pro koho je fond vhodný?

Pro klienty, kteří budou spořit krátce (5 let nebo méně) nebo se obávají rizika investování do akcií.

Jak je to s rizikem?

Míra rizika je ze všech penzijních fondů v naší nabídce nejnižší.

Jaké jsou hlavní výhody?

Nízké riziko potenciální ztráty.

Jaké zhodnocení můžu očekávat?

1 % p. a.*

*Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s. si za obhospodařování majetku v povinném konzervativním fondu účtuje poplatek ve výši 0,4 % z průměrné hodnoty fondového vlastního kapitálu.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s. si za zhodnocení majetku v povinném konzervativním fondu neúčtuje žádný poplatek.

Tento Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti a/nebo nesleduje cíl udržitelných investic ve smyslu čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Více informací naleznete v Předsmluvních informacích nebo na www.nn.cz/sfdr.

Detailní informace o konzervativním fondu a o způsobu investování najdete ve statutuklíčových informacích.

Datum založení
1.1.2013
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,012400 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
1 665 485 561,4939
Aktuální hodnota
majetku fondu
1 686 204 238,22 Kč
Hodnoty
fondu k datu
19.04.2021


Rozložení portfolia
je aktuální k 31. 3. 2021

 

Historický vývoj fondu

Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu

Proč si Povinný konzervativní fond vybral pan Opatrný

Klient - Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.
  • Pan Opatrný dává přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku.
  • Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro něho důležitější než možnost vyššího výdělku.
  • Případná ztráta části finančních prostředků by ho mohla dostat do finančních potíží.
  • Navíc s blížícím se odchodem do důchodu nechce pán Opatrný zbytečně riskovat a chce se vyhnout jakémukoliv riziku spojenému s výkyvy na trhu.

Komentář k vývoji trhů

Komentář k vývoji trhů

Přejít na stránku
s komentářem

 

Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.