Odpočet až 12 000 Kč/rok

Celková maximální výše daňových úlev zůstává nezměněna, tj. 12 000 Kč za rok.

Účastník vs. zaměstnavatel

Daňové úlevy se i nadále vztahují pouze
na vlastní příspěvek účastníka.

12 x (Y - 1000 Kč) / měsíc

Pokud chce účastník uplatnit daňové úlevy, musí měsíční příspěvek přesahovat částku 1000 Kč. Tuto částku nad 1 000 Kč si může uplatnit jako daňový odpočet.

2000 Kč

Optimální měsíční příspěvek pro čerpání maximální státní podpory (230 Kč), který zároveň umožní uplatnění daňových úlev v plné výši, od 1. ledna 2013 činí 2000 Kč.

Jak zvolit optimální výši měsičního příspěvku?

Jak zvolit optimální výši měsičního příspěvku když měsíčné platím méně než 300 Kč?

„Měsíčně platím
méně než 300 Kč“

Pozor! Pokud nezvýšíte měsíční úložku minimálně na 300 Kč, ztratíte nárok na státní příspěvek.
 

Jak zvolit optimální výši měsičního příspěvku když měsíčné platím měné než 1000 Kč?

„Měsíčně platím
méně než 1000 Kč“

Získáte státní příspěvek, ale pokud navýšíte měsíční úložku na 1000 Kč, získáte maximální možný státní příspěvek 2760 Kč ročně.

Jak zvolit optimální výši měsičního příspěvku když měsíčné platím více než 2000 Kč?

„Měsíčně platím
2000 Kč a více“

Gratulujeme, 2000 Kč je optimální úložka, při které získáte ročně 4560 Kč (státní příspěvky a daňová zvýhodnění).

Příspěvek účastníka (měsíčně) 100 300 500 1000 1500 2000
Státní příspěvek (ročně) 0 1080 1560 2760 2760 2760
Daňová úspora (ročně) 900 1800
Příspěvek účastníka Státní příspěvek po 1. 1. 2013
300 – 399 Kč 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 – 499 Kč 110 Kč + 20 % z částky nad 400 Kč
500 – 599 Kč 130 Kč + 20 % z částky nad 500 Kč
600 – 699 Kč 150 Kč + 20 % z částky nad 600 Kč
700 – 799 Kč 170 Kč + 20 % z částky nad 700 Kč
800 – 899 Kč 190 Kč + 20 % z částky nad 800 Kč
900 – 999 Kč 210 Kč + 20 % z částky nad 900 Kč
1000 a více Kč 230 Kč

Využijte zdarma službu Daňové optimum.

0,- Kč

Je zdarma

MAX

Možnost získání maximálního daňového odpočtu za vaše platby.

Prosinec

Dle vašich celoročních příspěvků je vám vypočteno, kolik ještě potřebujete zaplatit, abyste dosáhli maximálního daňového odpočtu.

Jak službu objednat?

Vyplňte sekci „Služba daňové optimum“ ve formuláři ke smlouvě a odešlete jí na adresu Nádražní 25, 150 00 Praha 5, nebo odevzdejte na nejbližší pobočce NN Penzijní společnosti.

Platnost "Daňového optima" je možné ukončit písemnou formou, a to vyplněním a podepsáním formuláře Oznámení změny. Fond může ukončit provozování "Daňového optima" v případě změny zákonných ustanovení. V případě ukončení "Daňového optima" je Fond povinen oznámit tuto skutečnost účastníkům, kteří měli "Daňové optimum" sjednáno. Výše příspěvku účastníka na měsíc prosinec v tomto případě odpovídá částce sjednané v účastníkově smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem u Fondu.